Uppslag ur "Vardagsboken" en bok utgiven av Familjebostäder

Boken är tänkt som ett slags utbildningsmaterial som riktar sig

till Familjebostäders anställda.